Rozpadající se klenbu kamenného mostu, jež fungoval od konce 19. století severně od města jako součást lesní cesty mezi samotou Tužinka a osadou Žíňany, už nikdo neopraví. Na přelomu března a dubna jej stavbaři při zastavení veškeré vlakové dopravy rozeberou.
„Čeká nás pětatřicetihodinová úplná výluka obou traťových kolejí. Cestující ze všech vlaků přepraví při zastavení provozu v průběhu necelých tří dnů mezi Benešovem a Čerčany autobusy. Přesný termín se upřesní podle postupu stavby koridoru,“ uvedl pracovník ředitelství Českých drah, který si nepřál zveřejnit své jméno a funkci.
Most, jehož současný stav a parametry klenby nevyhovují požadavkům na výšku trolejového vedení i maximální šířku nákladu na železničních vozech podle evropských norem, zanikne v rámci pokračující optimalizaci tratě Praha – Benešov. Souběžně s demolicí stavby se od začátku března uskuteční do zhruba poloviny květny nepřetržitá výluka první traťové koleje mezi dočasnou provizorní výhybnou Bedrč a stanicí Čerčany, což pro cestující bude znamenat nejen změny v jízdním řádu, ale i fakt, že na zastávce v Mrači zůstane v provozu jen nástupiště směr Praha.

Stavební ruch na trati zahltí v roce 2008 okolí Čerčan

Příprava plánované výměny příhradového dvoukolejného železničního mostu přes řeku Sázavu za betonový i hloubení zcela nových tunelů pro přeložky kolejí mezi Benešovem a Voticemi se začne odehrávat až koncem nadcházejícího roku 2008, mezitím však musí stavbaři stihnout řadu dílčích rekonstrukcí tratě mezi Benešovem a Strančicemi.
Od druhého lednového týdne až do začátku března se vlaková doprava bude potýkat s omezením provozu ve stanici Benešov, Čerčany a Senohraby i na úsecích mezi nimi. Do začátku března také montéři vybaví a zapojí čerčanskou stanici elektrickým ovládáním výhybek i novými návěstidly. Poté se řízení jízdy vlaků se ujme v nové nádražní provozní budově takzvané elektronické stavědlo, s jehož pomocí bude výpravčí pružněji a bezpečněji reagovat na aktuální situaci.
Na přelomu února března stavbaři zprovozní trvalé propojení traťových kolejí u Pyšelky, které tak umožní od poloviny března do začátku května téměř šedesátidenní výluky úseků do Senohrab a později i výměnu mostu u čerčanského jezu.
Souběžně se nové koleje objeví v úseku mezi Čerčany a Bedrčí.
Do začátku července bude kompletní celý úsek mezi Senohraby a zastávkou Pyšely i mezi Čerčany a Benešovem, odkud v polovině července zmizí i provizorní výhybna Bedrč. Do té doby, od 15. května do 7. července, se uskuteční rekonstrukce části kolejiště u budovy v Senohrabech.
V Čerčanech potrvá instalace sedmi nových výhybek na jižní straně nádraží od 7. do 25. července a jejich vložení si vyžádá kromě výluky na hlavní trati také dvanáctidenní úplné přerušení provozu na lokálce do Týnce nad Sázavou.
Po prázdninách se hlavní těžiště stavebního ruchu negativně ovlivňujícího včasnost jízdy vlaků přesune mezi Senohraby a Strančice, kde u zastávky Mirošovice v září během čtrnácti dnů začne fungovat provizorní výhybna a zároveň dozor nad správným postavením všech výhybek i návěstidel v Senohrabech převezme elektronické stavědlo.