Nebyla to neočekávatelná událost. Most v Erbenově ulici vznikl už v roce 1937. Dva další u Benešova jen rok po té. Pod jedním jezdí lidé od Týnce nad Sázavou, pod druhým od Neveklova a Netvořic. Obě železobetonové konstrukce překonávají i těžká nákladní auta.

„Podle dopravního značení jsou jen pro lehkou dopravu do 19 tun. Kamion má 40 až 44 tun. Kvůli tomu není přípustné, aby po mostě jel. Proto je kamiony a autobusy nutné vést ulicemi Benešova,“ míní čtenář Bohuslav Rambousek s tím, že úřady, jimž toto sdělil, na jeho upozornění nereagovaly. „Kromě přestupkové komise, kde mi potvrdili, že se řidiči dopouštějí vážných dopravních přestupků a vystavují se postihu 2500 korun a při poškození mostu soudu, mi nikdo neodpověděl,“ napsal do Deníku.

Pokud by to bylo tak, jak čtenář míní, měly by orgány poslat kamiony znovu do ulic Benešova. Na mostech je sice dopravní značkou povolen vjezd jen vozům do 19 tun, ale dodatková tabulka připomíná, že jediné vozidlo může konstrukci zatížit až 36 tunami. "Nosnost takového mostu je dostatečná. Vzhledem k tomu, že jeho rozpětí není velké, nezatěžuje jeho konstrukci celé vozidlo, ale jen jeho část,“ uvedl odborník, ale protože není oprávněný podávat informace tisku, neuvádíme jeho jméno.

Podle Bohuslava Rambouska ale úřady nekonají, přesto, že denně dochází k hrubému porušování silničního zákona. „Hrozí kvůli tomu zřícení mostu. Úřady mají ze zákona konat neprodleně,“ odkázal na svá upozornění a zaslal i drsné video, na němž se pod vahou kamionu propadl most a betonový nosník padl na osobní auto a usmrtil jeho řidiče.

Připomínku Bohuslava Rambouska, jak zjistil Benešovský deník, zná už několik úřadů. Stížnost si předávaly jako štafetový kolík. Ten první, Silniční správní úřad Benešov, jak potvrdil jeho vedoucí Karel Hlaváček, zaslal podnět Silničnímu správnímu úřadu pro silnice I. třídy Krajského úřadu Středočeského kraje. „Zaslali jsme to správci komunikace, Ředitelství silni a dálnic Středočeského kraje,“ potvrdila pracovníci krajského úřadu Eva Nechmačová.

Vyjádřilo se také ŘSD. „Vzhledem k tomu, že jsou mosty neustále pravidelně sledovány předepsanými prohlídkami, není možné, aby došlo k jejich zřícení,“ uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Prakticky totéž potvrdil i mluvčí Středočeského kraje Pavel Lochař. „Krajská správa a údržba silnic pracuje se systémem hospodaření s mosty (BMS). Díky tomu se evidují pravidelné prohlídky, sleduje celkový stav, zatížitelnost a použitelnost každého jednotlivého mostu.

Zpráva KSÚS

„Stavební stav mostů je hodnocen od stavu I. – bezvadný po VII. – havarijní. Mostům, které překročí stupeň III., tedy dobrý, je automaticky koeficientem snížena zatížitelnost a většinou i použitelnost. Na základě pravidelných hlavním prohlídek podle BMS jsou vybírány mosty, které vyžadují nestavební údržbu, stavební údržbu, případně zadání projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci a následnou realizaci,“ vysvětlil mluvčí kraje Pavel Lochař a připomněl ještě, že se KSÚS v rámci své činnost snaží o zachování maximální dopravní dostupnosti.

V případě zjištění stavebního stavu, který ohrožuje bezpečnost silničního provozu, ale KSÚS přistupuje k dopravním opatřením, což je například zúžení do jednoho jízdního pruhu, nebo dokonce most zcela uzavře.

V současnosti se to týká na Benešovsku mostu ve Všeticích, který KSÚS plánuje napřesrok nahradit novou konstrukcí. Dalším mostem, kde kraj provedl dopravní opatření, je most v Neveklově. Ten je nyní ve fázi projekční přípravy.

Na opravy mostů přispívá KSÚS penězi Středočeský kraj nepravidelně v některých letech z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládaná částka investovaná do mostů na oblasti Benešova je pro letošek 40 milionů korun. Dalším zdrojem financování mostů jsou prostředky z EU, které však mohou být použity jen na vybrané silniční tahy. Z těchto prostředků byl v rámci operačního programu IROP například opraven most přes vodní nádrž Želivku částkou 105 milionů korun.

Nové mosty, které byly v posledních třech letech realizovány na oblasti Benešov

Hodětice 11438-4
Kamenice 107-011
Kamenice 107-012
Jemniště 1128-1
Popovice 1123-6
Městečko 603-016
Benešov 112-005
Libež 11124-2
Radonice 11127-4 a 5
Brzotice 150-012
Tochovice 0305A-3
Borotice 119-003
Vestec 10225-1
Arnoštovice 12240-1
Bohostice 11819-2
Velběhy 105-024
Chlum 1192-1
Obořiště 00412-1
Voznice 11628-3
Podlesí 1185-8
Kojetín 105-033
Červený Hrádek 10522-4
Obecnice 1185-5
Daleké Dušníky 10226-1
před Dobříší 10226-4
Drahnov 121-020

Zpráva ŘSD

Most 3 – 017 přes ÚK (MK) u Benešova (Erbenova ulice pozn. red.) most z roku 1937, který byl v roce 1997 opraven SÚS Benešov. Vyměněna kompletně nosná konstrukce mostu ŽB deska o jednom poli, délka přemostění 4,03 m , sanace úložných prahů přespárování zdiva opěr a křídel mostů. Vlivem poruch zdiva a zatékání vody z vozovky za křídelní části, včetně vlivu od projíždějících TNA došlo v 06/2016 ke zřícení části pravého křídla I. opěry a části pravé římsy – tedy k havárii části křídla mostu. Při mimořádné prohlídce a diagnostice mostu bylo zjištěno, že křídla mostu jsou vyzděna pouze z žulových kamenů do zeminy, proti údajům uvedeným v platném mostnímu listu ( betonové a obložené kameny). Bylo tedy přistoupeno ze strany ŘSD (2016) k řešení odstranění této havarijní situace, kdy do stávajícího profilu mostu byla zasunuta ( vložena ) ocelová konstrukce a prostor mezi starou NK a novou ocelovou byl vyplněn betonem, provedena nová šikmá čela mostu, nová vozovka, nový záchytný systém, stavební stav mostu je po rekonstrukci 2016 u N.K. a spodní stavby bezvadný I. – se stavebním koeficientem 1,0 zatížitelnost 32 t. 80 t. výjimečná 196 t

Další most je 3 - 018 přes silnici II/106 v Benešově (Máchova ulice pozn. red.) v km cca 15,150 silnice I/3 . Most stavebně pochází z roku 1938, který byl částečně rekonstruován v roce 2000 (investorem bývalá SÚS Benešov). Jednalo se o zesílení ŽB desky nosné konstrukce stávajícího ŽB mostu ( trámový rošt o jednom poli s délkou přemostění 8,55m), dále byl v roce 2000 opraven mostní svršek, hydroizolace, římsy, vozovka, zábradlí a provedeny sanace podhledu nosné konstrukce, osazeny ocelové zábrany proti nárazu podjíždějících vozidel do NK mostu. U mostu nad silnicí II/106 vzhledem k jeho nedostatečné podjezdné výšce 3,60 m (vyznačeno u mostu řádně DZ) dochází vzhledem k neukázněnosti řidičů NA (nedodržování omezení podjezdné výšky) k soustavnému poškozování podhledu nosné konstrukce mostu a k urážení části betonových trámů N.K. Most je sledován předepsanými prohlídkami, jak hlavními podle jeho stavebního stavu, tak i mimořádnými prohlídkami pokud dojde k nárazu vozidla do podhledu N.K. V současné době je stavební stav po hlavní (i mimořádné) prohlídce mostu 2016 vyhodnocen jako špatný V. , se stavební koeficientem 0,6 u NK i spodní stavby ( ze sedmi stupňů stavebních stavů pro mosty) a to vzhledem k poškození podhledu NK od opakovaných nárazů vozidel, která most podjíždějí. Současně je zatížitelnost výhradní 16 t, výjimečná 33 t, (jediné vozidlo) a výjimečná 109 t. zatížení jednou nápravou 12 t. Spodní stavba je z kamenných ŽK. S ŽB úložnými prahy. Křídla mostu vykazují poruchy zdiva.

Most 3 – 019 přes silnici III/10614 u Benešova (Konopišťská ulice pozn. red.) v km cca 15.878 silnice I/3, Je z roku 1938, který byl SÚS Benešov částečně rekonstruován v roce 2000(obdobně jako most 3 – 018) Jednalo se o zesílení ŽB desky nosné konstrukce stávajícího ŽB mostu (trámový rošt o jednom poli s délkou přemostění 7,65m), dále byl v roce 2000 opraven mostní svršek, hydroizolace, římsy, vozovka, zábradlí a provedeny sanace podhledu nosné konstrukce, osazeny ocelové zábrany proti nárazu podjíždějících vozidel do NK mostu. U mostu nad silnicí III/10614 vzhledem k jeho nedostatečné podjezdné výšce 3,40 m (vyznačeno u mostu řádně DZ) dochází vzhledem k neukázněnosti řidičů NA (nedodržování omezení podjezdné výšky) k soustavnému poškozování podhledu nosné konstrukce mostu a k urážení části betonových trámů N.K. Most je sledován předepsanými prohlídkami jak hlavními podle jeho stavebního stavu, tak i mimořádnými prohlídkami pokud dojde k nárazu vozidla do podhledu N.K. V současné době je stavební stav po hlavní (i mimořádné) prohlídce mostu 2016 vyhodnocen jako uspokojivý IV., se stavební koeficientem 0,8 u NK i spodní stavby ( ze sedmi stupňů stavebních stavů pro mosty) a to vzhledem k poškození podhledu NK od opakovaných nárazů vozidel, která most podjíždějí. Současně je zatížitelnost mostu stanoven MPM/16 normální 16, výhradní 36 t (jediné vozidlo), výhradní 156 t.

Podle platných TP 65 „Zásady pro dopravní značení na PK“ vydaných XI/1995 MDS ČR a MV ČR ( a jsou platná) podle čl. 6.2..13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez tedy DZ č .B 13 cituji Značkou B13 musí být označen každý most, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26 tun, anebo výhradní zatížitelnost je nižší než 48 t (jediné vozidlo). Při užití značky B13 (tam se uvádí normální zatížitelnost) z důvodu nižší výhradní zatížitelnosti se tato doplňuje dodatkovou tabulkou (E15) s nápisem „ jediné vozidlo….“ /uvede se konkrétní výhradní zatížitelnost)