Uzavírka v souvislosti s bouráním mostu na komunikaci vedoucí ke hřbitovu a dále na Senohraby byla ohlášena od 18. hodiny do deváté ranní. Po deváté se provoz skutečně podařilo obnovit. Díky času uzavírky se omezení nedotklo doby dopravních špiček spojených s výjezdy na víkend – a vlastně ani časů intenzivnějšího provozu spojeného s návštěvnickým zájmem o sobotní i nedělní program v rámci dětského dne na zámek Berchtold v Kunicích.