Dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod a sítě kanalizace pod městem chceme!
Právě tak se k investici ve výši neuvěřitelných téměř 221 milionů korun postavili zastupitelé města. Jimi odsouhlasená žádost o poskytnutí dotace může Benešovu přihrát obrovskou sumu peněz. Radnice počítá s tím, že to nebude méně, než 160 milionů korun. Evropská dotace totiž může dosáhnout 70, možná až 75 procent celkových nákladů.
„Loni slibovali dokonce osmdesát pět procent,“ poznamenal starosta Petr Kouba.
Ekologické projekty obecně Evropská unie podporuje. Proto se Benešov pouští do tak rozsáhlé akce. Jenže ani podání žádosti o dotaci nemusí znamenat, že ji Benešov nakonec také získá. Když, pak to rozhodně nebude hned.
„Na schválení má Unie tři čtvrtě roku,“ uvedl místostarosta Roman Tichovský s tím, že kvůli tomu samotná rekonstrukce kanalizačních stok nezačne dříve, než napřesrok. Jenže přípravu na tak velkou akci spustil Benešov už loni. I bez dotací musí zaplatit projektovou dokumentaci. Ta z kasy města vytáhne také úctyhodnou sumu 10 milionů!
A kde bude masivní investice nejdříve vidět? V čistírně odpadních vod se musí zlepšit proces čištění, aby voda vypouštěná do Benešovského potoka tekoucího do Sázavy splňovala zpřísněné evropské normy.
„Vznikne i retenční nádrž před čistírnou, která zachytí dešťovou vodu. Při přívalových deštích voda přes čističku protékala rovnou do potoka,“ připomněl Tichovský.
V rámci akce bude také položeno 300 metrů nové kanalizace v ulici Na Sladovce.