Dopravní terminál v celkové hodnotě 180 milionů korun by měl začít vznikat už v roce 2017, ale to pouze za předpokladu, že se městu na toto dílo, do něhož je ale zahrnuta také výstavba parkovacího domu pro 180 aut a 40 bicyklů, podaří sehnat dotace.

To by se Benešovu mohlo podařit především kvůli tomu, že jeho záměr je už zařazený mezi takzvané integrované územní investice (ITI) v rámci pražské metropolitní oblasti. Dotace však Benešov chce využít už při platbě za vyhotovení projektu.

„To jsou uznatelné náklady. Zatím ale čekáme na schválení všech potřebných dokladů," řekl Tichovský.

O tom, jestli Benešov na dotace dosáhne, se dozví nejdříve v první půli příštího roku. Teprve potom vypíše radnice veřejnou soutěž na zhotovitele a po předběžném rozhodnutí o přidělení dotace pak bude moci očekávat také skutečnou finanční injekci.

„Na všechny tyto kroky ale musíme být připraveni už nyní," uvedl starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Jak už řečeno, cestující by se v blízké budoucnosti neměli při chůzi od vlaků k autobusům dostávat do kolize s auty v Nádražní ulici.

K tomu bude sloužit podchod. Jeho část, ta pod kolejištěm vlakového nádraží, je v provozu už desítky let. Na jeho protažení až do prostoru autobusových nástupišť, se ale zatím stále čeká marně. Nově vybudovaný, vlastně jen prodloužený podchod přivede jednou z odboček cestující také k už avizovanému parkovacímu domu. Ten poslouží k odstavení vozidel lidí, kteří do Benešova přijedou, aby k dalšímu cestování využili právě vlaky či autobusy. Parkovací dům má proto vyrůst hned vedle vlakového nádraží. O tom, v jakém režimu bude tato velmi drahá stavba sloužit, tedy zda jako placená či neplacená služba, se zatím ani nehovořilo. Jisté ale je, že v době, kdy pozemek mezi kolejištěm a Nádražní ulicí využíval jeden z podnikatelů jako placené parkoviště, počet motoristů, kteří tam odstavili své vozy, výrazně klesl.