„Já jsem vám ty uzávěry více méně pouze přinesla. Největší zásluhu na jejich sběru má můj manžel František a naši kamarádi. Těm patří dík," nenechala si slávu sama pro sebe Ludmila Hulanová.

Sběr víček pro Míru, který trpí dětskou mozkovou obrnou a z peněz za jejich odevzdání mu jeho rodiče platí rehabilitace, stále pokračuje. O jejich předání rodině budeme informovat.