Z hlediska obsahu pouze azbestových vláken byl limit stanovený vyhláškou splněný, ale v místnostech bylo moc minerálních látek.

„Mám protokol, že je všechno v pořádku!" tvrdil starosta obce Martin Kapek.  „Nehodlám se dál o tom bavit," dodal rezolutně.

Zpráva krajské hygienické stanice ale situaci ve školce popisuje jinak.

„Hodnoty minerálních vláken ve vnitřním ovzduší MŠ Hulice překročily limit stanovený ve vyhlášce," konstatovala Lilian Rumlová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých.

„Avšak vzhledem k nejistotě měření 25 procent bylo  nutno konstatovat, že se jednalo o hodnoty, které představují reálné, nikoli však zcela prokazatelné riziko překročení limitu stanoveného vyhláškou pro sumu minerálních a azbestových vláken. Z hlediska obsahu pouze azbestových vláken byl limit stanovený výše uvedenou vyhláškou splněn ve všech sledovaných zařízeních," upozornila krajská hygienička.

Odborníci doporučili ve školce provést generální úklid. „Zprávu jsme dostali v srpnu. Hygienici nám neuložili žádná nápravná opatření. Doporučili nám omýt stěny a provést dokonalý úklid, který děláme každý rok, když mají děti prázdniny," konstatoval  Martin Kapek.

„Podle hygieniků lze vyšší koncentraci minerálních vláken ve vzduchu naměřit u každé větší křižovatky. A my máme v blízkosti obce dálnici D1," vysvětlil starosta Hulic.

Obec  opakovaně žádá o postavení protihlukové stěny, která by část emisí z provozu vozidel na dálnici od obce odclonila. Marně.

„Ředitelství silnic a dálnic její instalaci odmítá s odůvodněním, že po plánovaném rozšíření   vozovky bude mít nový povrch  a dojde ke snížení prachové i hlukové zátěže.  A o případné potřebě postavit protihlukovou stěnu by mělo rozhodnout následné měření,"  dodal starosta s tím, že pomoci by mohly dotace na  vysázení zeleně mezi obcí a dálnicí.