V ubytovací a školící zařízení by se v nejbližších letech měl proměnit Kolářův mlýn. Takové jsou záměry neziskové organizace Českého svazu ochránců přírody, která si historický objekt před dvěma lety za jednu korunu pronajala.
Objekt, který až do poloviny devadesátých let minulého století sloužil jako míchárna krmných směsí pro hospodářská zvířata, chátrá, a proto se více než tři roky hledal reálný plán na jeho smysluplné využití. Z průzkumu zjistili členové místního sdružení ochránců přírody, co by si ve mlýně místní obyvatelé představovali a co postrádají. Ze získaných poznatků pak vypracovali ekonomickou studii s okruhem činností, které by vedly k rozvoji obce a regionu a současně byly v souladu s tím, čím se organizace ochránců přírody zabývá. Aktivity, jež ochránci přírody plánují, respektují charakter středočeské vesnice a snaží se vyjít vstříc názorům obyvatel. Kromě rozšíření služeb chtějí nabídnout i bezplatné poradenství pro pěstitele, chovatele včel či zájemce pro alternativní energii a technologie úspory energie.
Na projekt získali ochránci přírody peníze z Evropské unie.
„Máme dokončenou přípravnou dokumentaci a vydané stavební povolení. Rekonstrukce pokračuje podle plánu, prioritou je dokončení elektrárny a vazba na evropské fondy, na které čekáme,“ říká Jan Pešout z místního sdružení s tím, že pro renovaci historické vodní turbíny jsou hotovy všechny mechanické části. „Vstupujeme do fáze automatizace provozu a testu. Věříme, že s podzimní vodou elektrárna pojede ve zkušebním provozu. Vyrobená energie je určena do distribuce v běžné síti,“ uvedl.
Vzhled hlavní budovy mlýna by se měl upravit do podoby, ve které se nacházel před II. světovou válkou, tedy se stejným počtem a velikostí oken i tvarem střechy. Uvnitř vzniknou ubytovací prostory se zázemím a společenskou a školící místností. V přízemí vedlejší budovy, dříve obytného domu mlynáře, je plánována pěstitelská pálenice. V rámci projektu se počítá i s prostory pro místní spolky a s vytvořením počítačové učebny s internetem. „Zahájení provozu, pokud vše půjde jak bychom si přáli a zajistíme financování, by mělo proběhnout v horizontu do roku 2010,“ dodal Jan Pešout.