Projekt navazuje na úspěšnou loňskou výměnu mládeže, která se uskutečnila v Nizozemí a zároveň je pokračováním dlouholeté spolupráce všech partnerských organizací v rámci projektu Studenti pro venkov.
„Nejedná se o první mezinárodní výměnu ve Finsku. To jsme navštívili již před čtyřmi roky. Nejsou to ale zdvořilostní návštěvy nebo poznávací výlety. Principem celého projektu je co největší zapojení všech účastníků do programu,“ uvedla Renata Vondráková, předsedkyně občanského sdružení Podblanickem.
Samotné mezinárodní setkání se uskuteční od 2. do 10. srpna nedaleko finského města Vammala a zúčastní se ho celkem 50 mladých lidí z České republiky, Nizozemí a Finska. Cílem letošní výměny bude vedle poznávání finské krajiny především poskytnutí prostoru pro vzájemný dialog mezi mladými lidmi ze tří různých evropských zemí. Všichni účastníci výměny mají zájem o tvorbu a ochranu krajiny jejich domova, proto budou moci během společného setkání sdílet své poznatky i zkušenosti s vlastními projekty zaměřenými na péči o krajinu a vzájemně se inspirovat pro další aktivity v této oblasti.


Eva Hájková, Podblanickem o.s.