„Projekt Media for Europe je realizován díky grantu z programu Evropské unie Mládež v akci. Jak již název napovídá, hlavním tématem jsou média. Účastníci jsou rozděleni do tří skupin se zaměřením na foto, video a noviny. V těchto skupinách si vyzkoušejí, jaké to je vytvářet vlastní noviny, natáčet videoreportáže či zachycovat dění formou fotografií,“ uvedla Eva Peterková z občanského sdružení Together Czech Republic, které je pořadatelem projektu.

Účastníci z šesti různých koutů Evropy se prostřednictvím těchto metod do pondělí 21. února věnují například otázkám týkajícím se lidských práv, rovnosti pohlaví či diskriminaci a rasismu.

„Posluchači budou v rámci projektu nejen média prakticky využívat jako nástroj k vyjádření svých názorů na dané téma, ale budou o nich také diskutovat,“ vysvětlila organizátorka akce s tím, že v jednom z workshopů se budou zabývat rolí medií a tím, jak ovlivňují život současníků.

V průběhu týdne, který stráví třicítka Evropanů společně v Sázavě, představí každý účastník svou zemi a její národní zvyklosti. Ať už tance, písní či jinou zábavnou a nenásilnou formou.

Otázkou zůstává, proč právě město Sázava se stalo sedmidenním domovem tohoto mezinárodního společenství.

„Poměrně dlouhou dobu jsem hledali vhodné místo, které je pro realizaci takového projektu vhodné. A právě Sázava je naprosto ideální. Menší město s bohatou historií a možností představit mladým lidem kulturu v nejrůznější podobě,“ dodala Peterková.