Schválení nových vyhlášek se ale netýká jejich výše. Alespoň u poplatků ze psů a z odpadu. Popelnice si totiž Vlašimáci budou dál nechávat vyvážet za 900 Kč. Naopak, s vyšším odvodem, i když v podstatě nepříliš významným, musejí počítat ti, kteří ve svých nemovitostech nechávají nocovat hosty. Výše poplatku z pobytu se totiž mění z 10 na 15 korun za den pobytu. Například za třicet dnů se tak poplatek zvýší proti loňsku o 150 korun. „Navýšení poplatku z pobytu by mělo městu pokrýt navýšení příspěvku, který hradí turistické destinaci Kraj blanických rytířů,“ vysvětlil vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Poplatek může radnice dlužníkům výrazně navýšit

Tento poplatek se platí stále, jako dříve, čtvrtletně. Dvě ostatní uvedené taxy pak obyvatelé musí městu uhradit do konce března. Povinností Vlašimáků, kteří v tomto městě bydlí nebo mají svou nemovitost, chovají psa nebo poskytují ubytování je, že se sami musí přihlásit k placení poplatku a také ho včas zaplatit. Složenky totiž město v rámci úspor nákladů už nerozesílá. Pro všechny plátce z Vlašimi by přitom mělo být motivační splnit svou povinnost ohledně zmiňovaných poplatků včas. Prodlení se totiž může vymstít a prodražit. V případě nezaplacení do 31. března totiž může radnice poplatek navýšit až trojnásobně. K takovému verdiktu, tedy trojnásobné částce, ale město podle starosty zatím nepřikročilo.

„Ve městě je ale docela dost těch, kteří za popelnice neplatili. Těmto lidem radnice ještě jednou zašle upozornění výzvu k doplacení dluhu. A pokud ani tak nezaplatí, zvedneme jejich poplatek minimálně dvojnásobně,“ varuje Luděk Jeništa. Místní poplatky z odpadu a ze psů lze ve Vlašimi platit elektronicky převodem na účet, nebo osobně v hotovosti nebo platební kartou na pokladně budovy Městského úřadu Vlašim v ulici Jana Masaryka 302. Chovatelé psů možnost nahlásit Městskému úřadu Vlašim osobně nebo pomocí elektronické pošty na adresu poplatky@mesto-vlasim.cz svou e-mailovou adresu, na kterou jim pak radnice každoročně zašle platební údaje včetně QR kódu.