„Vyhláška, která začne platit 1. dubna, nahradí dosavadní obecně závaznou vyhlášku z roku 2019,“ potvrdila tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva a připomněla, že změnou zákona o místních poplatcích bylo třeba upravit některá ustanovení vyhlášky tak, aby odpovídala znění zákona.

Lidé, pobývající v lůžkovém zdravotnickém zařízení v případě, že je tento pobyt hrazenou zdravotní službou, byli podle původní vyhlášky od poplatku osvobozeni, nově jsou zcela vyškrtnuti.

„Současně bylo novelou zákona o místních poplatcích umožněno stanovit sazbu místního poplatku ve výši až padesát korun za den. Benešov této možnosti s ohledem na současnou situaci, kdy se ubytovací zařízení potýkají s nedostatkem příjmů z důvodu omezení poskytování služeb, nevyužilo a zůstala zachována dosavadní sazba ve výši dvacet korun za den,“ vysvětlila Zacharieva.

V prvním čtvrtletí tohoto roku se navíc poplatek vybírat vůbec nebude. Jeho prominutí odůvodnil městský úřad mimořádnou událostí, která spočívá právě v šíření koronaviru.