„Exkurze navázala na již předešlou spolupráci, kdy jsme na Podblanicku asi před třemi lety hostili skupinu lesníků z Finska," uvedla místopředsedkyně MAS Blaník Renata Vondráková s tím, že na základě toho se rozhodli uspořádat podobnou exkurzi na téma lesnictví a zároveň navázat spolupráci s hostující finskou místní akční skupinou.

Exkurze se účastnilo celkem šest zástupců MAS Blaník, dále čtyři členové českých lesnických sdružení a soukromých firem a další čtyři účastníci zastupovali MAS Orlicko a MAS Uničovsko. Vedle hostující finské MAS se organizace ujalo Sdružení vlastníků finských lesů regionu Kihniö-Parkano v čele s jeho předsedou Aki Haapaniemi, který českým účastníkům připravil pestrý a zajímavý program.

„Během exkurze jsme navštívili jeden z 39 finských národních parků Seitseminen, kde jsme se seznámili s tradičními způsoby obhospodařování krajiny ve Finsku a navštívili přírodní rezervaci prales Multiharju," seznámila s programem exkurze její organizátorka Eva Hájková a dodala, že se dále setkali se zástupci místní samosprávy starostou města Parkano a místostarostou města Kihniö, stejně jako s předsedou hostitelské MAS Aktiivinen Pohjois Satakunta a její koordinátorkou zahraničních projektů. S nimi také navázali rozhovor na téma případné budoucí spolupráce.

V průběhu odpoledního semináře česká skupina hostů představila činnost MAS Blaník a SVOL (Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů) a v rámci exkurze pak dále všichni navštívili jednu z místních farem, setkali se s lesníky a seznámili se způsoby těžby a zpracování dřeva.

„Zajímavou byla také návštěva muzea rašeliny a seznámení s těžbou rašeliny jako důležitého obnovitelného přírodního zdroje na výrobu elektřiny, tepla a pro využití v zemědělství," uvedla organizátorka akce a dodala, že vzhledem k tomu, že finští kolegové jsou velmi otevření mezinárodní spolupráci a vzájemnému předávání zkušeností, může se MAS Blaník těšit na naše další společné projekty a inspirativní setkání.

EVA HÁJKOVÁ