Tedy plánu rozvoje širokého území od hory Blaník až po vodní nádrž Želivka.

„Podle tohoto dokumentu bude v následujících sedmi letech MAS Blaník realizovat cíle, které si před sebe lidé působící ve zdejším kraji postavili," uvedla manažerka Mikroregionu Český smaragd Eva Vrzalová.

Strategie MAS Blaník je rozčleněna do sedmi základních témat. První téma je Rozvoj obcí, druhé Výchova a vzdělávání, třetí pak Kulturní, spolková a zájmová činnost. Čtvrtým tématem jsou Sociální služby, pátým Cestovní ruch, šestým Využití potenciálu krajiny, a nově také sedmé téma, a tím je Spolupráce. Každé toto téma má svoji takzvanou pracovní skupinu, která ho v dokumentu svým způsobem uchopila. Pracovní skupiny jsou otevřené všem zájemcům a tvoří je aktivní lidé, kteří mají o dané téma zájem a chtějí ho ve svém dalším působení dál rozvíjet. Možná i to byl jeden z důvodů, proč se na konferenci v sále čechtické sokolovny, která trvala celý den, sešlo bezmála osmdesát lidí.

Jak řekla Eva Vrzalová, konference v Čechticích přinesla do strategie některé novinky. Například otevření pracovní skupiny Spolupráce. Ta se bude zabývat společnými projekty s dalšími tuzemskými i zahraničními partnerskými regiony.

„Řadu zajímavostí přineslo také jednání představitelů obcí podporují například návrh přemostění vodní nádrže Švihov. Jako hrozba se jim naopak jeví záměr výstavby vysokorychlostní tratě na části území Vlašimska," poznamenala manažerka MAS Blaník a dodala, že tak, jako ostatní místní akční skupiny v ČR, bude i MAS Blaník nyní usilovat o schválení strategie, aby mohla čerpat finanční prostředky z Evropské unie na nové programové období.