„Po volební členské schůzi došlo ke změnám ve všech orgánech MAS, ale naše hlavní cíle zůstávají stejné. Dokončení strategie, podání žádosti o její schválení a podpora spolupráce mezi místními aktéry," popsala budoucí směřování spolku jeho nová předsedkyně, která působila doposud ve spolku jako místopředsedkyně a pracovní zkušenosti čerpala například v Indii v neziskové organizaci nebo v nadnárodní korporaci v oblastech rozvoje venkova a lidských zdrojů.

Místní akční skupina Blaník má za sebou dva roky dynamického fungování. Založily ji čtyři mikroregiony, aby prostřednictvím osvědčené formy neziskové organizace mohly lépe a snáz přispět ke kvalitě života obyvatel široké lokality pod horou Blaník.

„Hlavní osobností tohoto vývoje je Renata Vondráková ze Slověnic. Díky jejím profesním zkušenostem, odbornosti, ale především neutuchající svéhlavé energii, dokázala Místní akční skupině Blaník vdechnout život, vést ji dva roky a tyto základy udržet v dobré kondici," uvedla Eva Vrzalová, jedna z místopředsedkyň MAS Blaník s tím, že Renatě Vondrákové se navíc podařilo koordinovat práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blaník.

Tento stěžejní dokument popisuje současnost a možnou budoucnost celistvého území na katastrech 44 obcí Vlašimska.

„Místní akční skupiny jsou v Evropě považovány za důležité aktéry rozvoje lidské společnosti a krajiny na venkově. Jsou rovnocennými partnery regionálním i státním a nadnárodním institucím. Členem místní akční skupiny může být každý, kdo chce myšlenkou, činností nebo prací přispět k rozvoji místa svého života. MAS Blaník nyní sdružuje 56 členů," dodala Eva Vrzalová.