Pro mnohé pozůstalé je aktuálně nejpřijatelnějším způsobem pohřbení spálení a uložení zemřelého do urny. Kvůli velké poptávce po volných místech na uložení uren, mnozí správci hřbitovů na Benešovsku řeší nové výstavby takzvaných kolumbárií, staveb určených pro ukládání pohřebních uren, nebo dalších urnových hrobů. Naopak hroby k pohřbení do země jsou stále k mání stejně jako místo pro hroby nové.

I přesto, že na každém hřbitově jsou počty míst omezená, správci se snaží s nedostatkem něco dělat. Ve Voticích, Vlašimi, Benešově i Týnci nad Sázavou rozšiřují průběžně stávající kolumbária.

„Snažíme se stavět nová místa k uložení uren. Tento rok jsme postavili kolem dvanácti nových schránek k uložení uren a určitě s tím budeme pokračovat," sdělil Pavel Vilímek, referent z odboru majetku týneckého městského úřadu.

Oproti tomu ve Vlašimi teprve o výstavbě nového kolumbária jednají.

„Ve všech kategoriích hrobů netrpíme nedostatkem. Jediný problém, který řešíme, je nedostatek míst pro uložení uren. Proto plánujeme společně s městem výstavbu nového kolumbária už v příštím roce," uvedl pracovník Technických služeb Vlašim Miloslav Kněžík odpovědný za údržbu hřbitovů ve Vlašimi i Domašíně.

Stejně, jak se v posledních letech navýšila poptávka po místech pro urny, tak se snížila potřeba pozůstalých po hrobových místech jako takových.
Ve všech oslovených městech Benešovska registrují úbytek zájmu o hroby jednomístné, dvojmístné nebo i o hrobky. Co se týče rozptylů, tak ty jsou stejně ojedinělé, jako v případě pohřbívání do země.

„Každoročně je přibližně dvacet rozptylů, dvacet pohřbů do země a nahlášeno asi dvě stě uren uložených do hrobů," řekla Andrea Fulínová z benešovských Technických služeb, které obhospodařují hřbitovy v Benešově, Okrouhlici a Chvojně.

Třeba v Týnci nad Sázavou je úbytek zájmu o hroby zřejmý. Podle referenta města Pavla Vilímka zajišťovaly technické služby pro pozůstalé jen jeden jediný dvojhrob za posledních deset let.

A jedna zajímavost na závěr. Nové hrobky si pro své zemřelé zajišťují především starousedlíci.