Se stejnou žádostí se pak město obrátilo na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se podílí na nákladech prostřednictvím dotace.

„U stavby se termín dokončení z důvodu pandemie prodlužuje do 30. dubna letošního roku,“ potvrdila Pavla Novotná z odboru investic benešovské radnice, podle které došlo ze shodných důvodů ke zpoždění nebo dokonce pozastavení prací u mnoha investičních akcí.

S prodloužením doby ukončení stavby běžeckého tunelu došlo také ke změně termínu závěrečného vyhodnocení, které se mělo uskutečnit v posledním únorovém dni. „Ministerstvo přihlédlo ke všem důvodům a schválilo dodatek, kterým prodlužuje nejzazší termín realizace akce na 30. června. Nejpozdější termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení je 30. srpna,“ dodala Novotná.