Ve vztahu k radnicím měst se některé dluhy začaly množit například kvůli neschopnosti hradit nájemné. Týkají se také placení likvidace komunálního odpadu, vodného a stočného či jiných místních poplatků, třeba za chov psů.

Informaci o celé záležitosti i s radami, jak využít Milostivého léta, sdělují radnice na svých informačních kanálech. Kolik lidí tuto možnost využije v Benešově, není úplně jasné. „Celkový objem pohledávek města Benešov, kterých by se mohlo Milostivé léto týkat, nejsme v tuto chvíli schopni kvalifikovaně odhadnout. Nevíme, kolik dlužníků města tuto akci využije. Žádosti podávají přímo u soudních exekutorů,“ připomněla tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva s tím, že Benešov spolupracuje s celkem pěti exekutorskými kancelářemi.

Z farmářských trhů na Masarykově náměstí v Benešově.
FOTO: Farmářským trhům na Masarykově náměstí v Benešově vévodilo tropické ovoce

Navíc situaci dlužníků komplikuje v případě neplacení nájemného fakt, že ona jistina bývá zpravidla tak vysoká, že ji dlužník najednou není schopen uhradit bez dalšího zadlužení u jiných subjektů. A v tom je právě nebezpečnost dluhové spirály.

Trochu nadějnější je ale v Benešově situace pro ty, kteří dluží za služby. „Domníváme se, že Milostivé léto v tomto případ využijí desítky obyvatel,“ dodala benešovská tajemnice Magda Zacharieva.