„Práce spočívají v demolici stávajícího mostu a výstavbě nového. Provází je úplná uzavírka a řidičům jsou k dispozici vyznačené objízdné trasy,“ připomněl Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle statistiky po mostě každý den projede na dva tisíce vozidel. Nákladní a kamionová doprava z tohoto množství tvoří zhruba jednu pětinu. Most se silnicí I/3 slouží jako nadjezd modernizované železniční trati číslo 220 České Budějovice – Praha pomocí mimoúrovňového křížení.

„Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostu bylo rozhodnuto o provedení komplexní přestavby. Na základě provedené diagnostiky je stavební stav mostu označen stupněm VI – špatný,“ připomněl mluvčí.

Stávající mostní konstrukce je podle cestářů už v nevyhovujícím stavu a její další životnost omezuje zatékání. Navíc most už nevyhovuje ani požadavkům pro nadměrnou přepravu. Byl postaveny v roce 1979 a je de facto na konci životnosti. Právě kvůli tomu nedojde k jeho opravě, ale demolici a nahrazení novou konstrukcí.

Mluvčí ŘSD ČR, Jan Rýdl | Audio: ŘSD ČR

„Při tom dojde k nahrazení stávající nosné konstrukce a spodní stavby novou trámovou konstrukcí z předpjatých tyčových prefabrikátů tvaru T, spřažených s monolitickou železobetonovou deskou,“ vysvětlil Jiří Veselý.

Objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t vedou po silnicích nižších tříd přes Mitrovice, Nové Dvory, Novou Ves u Mladé Vožice a Nemyšl do Sudoměřic u Tábora. Pro vozidla nad 3,5 t je objízdná trasa vedena po dálnici D3 v rozsahu mezi exity 62 a 70 km. Dálnice D3 je rovněž využita pro objízdnou trasu autobusové dopravy. Pro otáčení autobusů jsou vymezena vhodná místa na točně v blízkosti železniční stanice Mezno a v Sudoměřicích u Tábora přes obslužnou komunikaci u obecního úřadu.

„Zhotovitelem kterého ŘSD vybralo na základě veřejné soutěže je společnost PORR, která se zavázala k provedení prací za 43,95 mil. Kč bez DPH. Zprovoznění nového mostu předpokládáme koncem listopadu,“ dodal mluvčí ŘSD.