Svátek, který připadá na 8. března, se kvůli ideologii totalitního režimu stal v Československu dobrou příležitostí k nezřízeným alkoholovým dýchánkům a to především mužů. Svátek vznikl, jak uvádí otevřená encyklopedie Wikipedia, jako „nástroj hnutí za práva žen s cílem obrátit pozornost na otázky rovnoprávnosti, práv na reprodukci, násilí a bezpráví páchané na ženách". Údajně první oslavu Dne žen uspořádala Americká socialistická strana 28. února 1909 v New Yorku. Organizace spojených národů svátek uznala až v roce 1977 a v České republice je svátek od roku 2004 významným dnem.