Během srpna a září v obou městech Technické služby Benešov rozmístí celkem 280 speciálních kontejnerů na ukládání bioodpadu.

„Lidé je lehce poznají, budou mít hnědou barvu,“ uvedl ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj s tím, že nádoby umístěné na sídlištích budou mít objem 770 litrů.

Do kontejnerů, které technické služby umístí mezi rodinné domy se vejde 120 litrů, ty pro zahrádkářské kolonie disponují kapacitou dvojnásobnou. Největších kontejnerů bude 80, středních a malých pak po stovce.

„Nádoby budou odvětrávané a v dolní části uzpůsobené tak, aby z nich nic nevytékalo,“ ujistil Rataj.

Kontejnery musí zůstat k dispozici obyvatelům nejméně pět let. Technické služby totiž na jejich nákup získaly dotaci. Za ní pořídí kromě nádob i speciální automobil.

„Zpočátku budeme kontejnery svážet dvakrát v týdnu, věřím, že to bude stačit. Postupně ale zjistíme, kde se kontejnery plní častěji a kde by byly potřeba méně. Proto není vyloučené, že je přemístíme tam, kde to bude důležitější,“ vysvětlil ředitel TS a připomněl, že by se počet rozmístěných kontejnerů měl postupně rozšiřovat.

První pobídku občanům ke třídění a ukládání bioodpadu technické služby učinily už před rokem obyvatelům Bystřice, Tismi a Mrače. Nyní se díky dotacím připojí také Benešov a Týnec.

Města a obce, kde už jsou nebo budou umístěné kontejnery na bioodpad, od technických služeb žádnou finanční podporu nebo výhodu nezískají. Samotným tříděním ale naplní znění zákona, který nařizuje právě také separované ukládání organických odpadů z domácností.

Zavedení speciálních nádob má především pomoci efektivněji využívat možnosti anaerobní digesce v Přibyšicích. Bioplynová stanice u tamní skládky dokáže zpracovat až 30 tisíc tun organického odpadu za rok. Zatím však pracuje, kvůli jeho nedostatku, jen na polovinu.