Podle místostarosty Romana Tichovského proti takovému záměru na radnici nikdo nezvedne hlas. Musí se to ale nejprve vymyslet. „Když komise přinese nápady a projdou oponenturou, bude na politické reprezentaci, zda se tomu město bude dál věnovat,“ upozornil Tichovský.

Pozornost komisaři zaměřili i na prostor Na Sladovce. Tam se nedávno zvětšila možnost relaxačního sportování. To přináší podle komise potřebu uživatelů odstavovat tam svá vozidla. Proto komisaři městu doporučili zajistit zde parkovací plochy i dopravní obslužnost. „Na vstupech do lesoparku Sladovka plánujeme celkem tři parkoviště. U Vlašimské ulice, u zimního stadionu a pak i na konci ulice U Vodárny,“ potvrdil Tichovský.

Komisaři ale chtějí diskutovat i o koncepci bezmotorové dopravy a podmínkách vzniku dopravních koridorů pro tyto způsoby dopravy. Proto vzniká studie, která bude podkladem pro generel dopravy ve městě. „Budování koridorů pro cyklisty nebylo dříve kvůli členitosti města reálné. S masovým rozšiřováním elektrokol je ale na místě se tím zabývat,“ dodal místostarosta.