Stalo se tak v návaznosti na nedělní usnesení Vlády ČR o celorepublikové karanténě vyhlášené s ohledem na prevenci dalšího šíření onemocnění Covid-19. „Objednávky v systému budou zrušeny a klienti budou telefonicky kontaktováni,“ sděluje městský úřad na svém webu.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE.

Upřesnění pro bezhotovostní platby: veškeré nájmy: účet hospodářské činnost 30031 – 320035309/0800 s příslušným variabilním symbolem dle platné nájemní smlouvy všechny ostatní platby: příjmový účet 19 – 320035309/0800 s příslušným variabilním symbolem dle platné smlouvy nebo rozhodnutí.

Neodkladné úkony budou provedeny pouze na základě předchozí telefonické či e-mailové, popř. jiné písemné žádosti, ve které osoba odůvodní neodkladnost úkonu. Příslušný zaměstnanec žádost posoudí a v případě, že úkon skutečně nesnese odkladu, domluví termín jeho provedení.

Na Městský úřad Benešov se můžete obrátit jinými způsoby: telefonicky na linkách 312 821 111, 312 821 101 a 312 821 104, telefonicky na kontaktních linkách jednotlivých agend zveřejněných na webu města, e-mailem na adresu: epodatelna@benesov-city.cz, datovou schránkou: cb4bwan, poštou na adresu Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov.

V případě nejasností nebo neznalosti variabilního symbolu je možné kontaktovat Odbor financí na telefonních číslech 312 821 152, 312 821 153 nebo 312 821 248.

Úřady ve Vlašimi a Voticích jen omezili provoz
S omezenými úředními hodinami, ale ještě stále ne zcela uzavřené zůstávají i po v neděli 15. března vyhlášené celostátní karanténě městské úřady ve Vlašimi a Voticích. V rámci nouzového stavu ale představitelé obou úřady obcí s rozšířenou působností vyzývají občany, aby před návštěvou radnice zvážili nutnost osobního setkání s úředníky. Na oba úřady se lidé mohou obrátit telefonicky nebo e-mailem.

Koronavirus v Česku