Opozice vyčítala předkladatelům, že proces není ke schválení připraven. A jako důkaz předložila doporučení schválení ze strany rady města. V něm se nehovořilo o konkrétní částce, jež jmění společností posílí, ale jen o tom, že bude stanovena. „V takové formě je tento bod nehlasovatelný,“ připomínal Luboš Machulda.

Pro Deník starosta Petr Hostek vysvětlil, že na oné schůzi nešlo o předložení návrhu ke schválení, nýbrž pouze o posouzení záměru. „Jednoznačným kladem navýšení jmění společností je ekonomika. Dosud Městská sportovní zařízení, Kulturní informační centrum i Technické služby dávaly na jakoukoliv reprodukci majetku společnosti své peníze, ale vkládaly je de facto do majetku města. A v takovém případě je přinejmenším diskutabilní i daňová uznatelnost takové investice,“ upozornil starosta.

Přes místy vzrušenou diskusi mezi opozicí a koalicí nakonec obě strany dospěly k dohodě. Luboš Machulda, jako ekonom, přispěje svým dílem ke vzniku dokumentu, na jehož základě bude možné základní kapitál TS, KIC a MSZ zvýšit. „Základem k tomu je samozřejmě známá cena majetku, tedy znalecké posudky,“ upozornil Luboš Machulda starostu a ten slíbil její zajištění.

Pokud se sejdou všechny podklady přijatelné pro obě strany ještě letos, je možné, že k posílení jmění dojde do konce roku. Pokud dolaďování bude delší, jednalo by o navýšení základního kapitálu městských společností nejspíš první zastupitelstvo v roce 2018.