O městskou zeleň, výsadbu stromů a okrasných keřů, jejich údržbu, ošetření a případné odstraňování se starají pracovníci ČSOP Vlašim. Že jde o velký objem práce se mohou přesvědčit lidé jak přímo na ulici, tak pohledem z ptačí perspektivy některé z vyšších budov či městských věží. K pracovním povinnostem ochranářů v této oblasti patří i kompletní návrh a zajištění rozsáhlých parkových úprav. Nejedná se při tom pouze o práci v terénu, je třeba zajistit i projektovou dokumentaci, vyřizování povolení a jednání na úřadech.
„Obecní zeleň nebo zeleň velkých průmyslových areálů vyžaduje odlišný přístup než třeba soukromá zahrada. Nutný je citlivý a racionální přístup k řešení místní problematiky při osazování přístupových cest, chodníků, veřejných prostranství i parkovišť,“ uvádí pracovníci péče o komunální zeleň Lukáš Kaprál a Marek Lempochner s tím, že Podblanické ekocentrum působí v oblasti údržby zeleně rostoucí mimo les čtrnáct let. Za tu dobu ochranáři nasbírali dostatek zkušeností, které je řadí mezi odborníky v oboru.
„Máme vlastní profesionální zázemí, jehož základ tvoří tři pracovníci, absolventi lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Své vzdělání prohlubujeme na kurzech zaměřených na nové trendy v péči o zeleň,“ dodává Marek Lempochner.
Ochranáři tak při péči o zeleň bez problémů mohou staticky zajistit korunu stromu, dokáží zlikvidovat dřevokazné houby či vizuálně zhodnotit bezpečnost stromu a díky certifikátu Český arborista – stromolezec se dostanou i do nevyšších pater starých stromů v zámeckém parku. Tam obvykle prořezem zajišťují korunu tak, aby neohrožovala bezpečnost návštěvníků parku.

KAREL CHLUMEC