„Vyhlášení výběrového řízení vzešlo ze slibu zastupitelstva, že všichni výkonní statutární zástupci společností zřízených a vlastněných městem vzejdou z řádného a transparentního výběru,“ řekl starosta Jaroslav Hlavnička.

Pro práci se zprvu nadchlo 31 lidí, kteří si vyzvedli podklady k přípravě přihlášky. Do konce května předložilo nabídky šest uchazečů. Valná hromada pak dva týdny posuzovala jednotlivé přihlášky.

Podle místostarosty Zdeňka Zahradníčka všichni uchazeči nabídli svůj osobitý pohled na fungování a řízení společnosti a vybírat mezi nimi nebylo jednoduché. „Věřme, že náš finální výběr je dobrou volbou pro rozvoj kultury a cestovního ruchu ve městě,“ dodal.