Už čtyři linky benešovské MHD jsou značeny nejen číselně, ale také barevně. „Oranžová“ linka číslo 1 jezdí až do 5. dubna jako o prázdninách. Dva zrychlené spoje od Kauflandu na terminál přes Lidl jezdí nově i k Nemocnici Rudolfa a Stefanie.

„Většina zastávek na této lince je na znamení. Stálé zůstaly jen zastávky Kaufland, Nezvalova, Nemocnice, Masarykovo náměstí, Jiráskova, Terminál, Dukelská a Vlašimská, dopravní hřiště,“ připomněl dopravní expert Jan Vachtl.

Do trasy linky číslo 2 „zelené“ přibyl spoj z Terminálu na Masarykovo náměstí, který pojede mimo turistickou sezónu zámku Konopiště. Zrušeny ale byly cesty minibusů ze zastávky Jana Nohy do Mariánovic. Místo nich ale vznikly dva nové spoje z Masarykova náměstí na Terminál. Podvečerní linky minibusů z Terminálu do Mariánovic zajedou nově až do centra Mariánovic. Také zde je většina zastávek na znamení. Stálé zůstávají zastávky MŠ Úsměv, Masarykovo náměstí, Dukelská, Terminál, Jiráskova, Černoleská, Mariánovice a Jana Nohy.

„Modrá“ linka číslo 3 má bude nově přestávky na Terminálu a nejezdí do Mariánovic, rozc. mezi 8. a 9. hodinou a 14. a 15. hodinou. Místo toho jezdí linka jezdit dvakrát z Terminálu na Masarykovo náměstí.

„Na zastávky Chlístov a Terminál byla vložena poznámka o tom, že není možný nástup za účelem přepravy do shodně označených zastávek spoje. Jedná se o požadavek Integrované dopravy Středočeského kraje, aby nedocházelo k „drancování“ tržeb regionálních spojů. V praxi nebude možné cestovat ze zastávky Terminál do zastávky Chlístov,“ upozornil Jan Vachtl s tím, že na základě požadavku obce Václavice zajíždí spoj číslo 28 do zastávky Václavice, Zbožnice a v Benešově tento spoj jezdí nově přes zastávky Jiráskova a Dukelská.

Linka číslo 4 „růžová“ je zcela nová a má plnit dva základní úkoly - zajištění dopravy zejména seniorů do Penny marketu v Čechově ulici, proto spoj zajišťuje velký autobus ČSAD Benešov. Na podzim má přibýt ještě minibusový spoj z Masarykova náměstí, který bude zastavovat u obřadní síně a dále pojede ze zastávky Pinko. Bude tak zajištěn hodinový interval. Zavedení tohoto spoje nyní neumožňuje plánovaná rekonstrukce ulice Na Karlově, kudy bude jezdit minibus.

Zrychlený spoj v trase Masarykovo náměstí – Konopiště jezdí do 31. října.

„Na zavedená mimořádná opatření jsme reagovali urychlením startu turistické linky na Konopiště a dočasným prodloužením spojů linky 3 až na sádky, odkud je možnost procházky nejen na Chvojen, ale také do zámeckého parku Konopiště. Místo zátahů linky 3 do Mariánovic nabídneme nově hustší spojení z nádraží na náměstí. Abychom předcházeli nedorozuměním mezi cestujícími a řidiči, bude nově většina zastávek na znamení. Nejen pro seniory zavádíme spoje na lince 4 z ulic Vlašimská, Zapova, Na Chmelnici a Hráského k Penny marketu, na což jsme obdrželi v minulosti několik podnětů. A to nejdůležitější, i nadále zůstává naše benešovská „městská“ zdarma,“ stručně okomentoval nejvýznamnější změny benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.