Naprostou novinkou je ale to, že uvolněným funkcionářem je pouze starosta. „Dlouho jsme nad tímto uspořádáním diskutovali a nakonec dospěli k tomu, že to bude nejoptimálnější varianta,“ vysvětlil Martin Kadrnožka.

Zastupitelstvo rovněž potvrdilo čtyřem radním odměny. „Budou je pobírat v nejvyšší možné výši podobně, jako v uplynulém volebním období, a to podle tabulek vycházejících z nařízení Vlády ČR,“ dodal starosta.

Ustavující zastupitelstvo se konalo jako jedno z posledních v kraji a jako předposlední na Benešovsku. Později, ve čtvrtek 22. listopadu, mají stejný akt na programu už jen zastupitelé Benešova. V obou městech zkoumal regulérnost voleb krajský soud, který dospěl k názoru, že se nic mimořádného nestalo a potvrdil výsledky z 5. a 6. října.