Dotaci město použije na materiální zabezpečení pravidelných kulturních, sportovních a společenských akcí v Týnci nad Sázavou.
„Akce jsou pořádané během celého roku, svým charakterem jsou velmi různorodé. Mezi ně patří Den dětí a sportu, Přehlídka dechovek, Týnecký střep, Keltský večer, Významný občan města, Letní divadelní scéna, Taneční soutěž o cenu města Týnce a mnoho dalších. Tyto akce jsou určené pro rodiny s dětmi a mládež,“ uvedla bývalá místostarostka a nyní radní pro oblast rozvoje města Miluše Burešová.
Projekt umožní mladé generaci výchovně se vzdělávat a smysluplně využívat volný čas. Akce jsou významné i pro seniory.
„Snažíme se vytrhnout je ze stereotypu a umožnit jim potěšení ze společnosti,“ objasnila Burešová.
Město získá kvalitní technické a materiálové vybavení pro pořádání akcí sportovních, kulturních i společenských.
„Vybavení je důležité pro návštěvníky, protože jich je stále více. Také je důležitá kapacita zázemí pro účinkující a diváky,“ dodala Burešová.
Pro udržení tradice kulturních i sportovních akcí město potřebuje dostatek židlí a stolů, zastřešení při špatném počasí, kvalitní technické zvukové, osvětlovací a reprodukční zařízení.
Zvýšení cestovního ruchu a počet návštěvníků z celého regionu je pro město významným přínosem.