Stromy podle vyjádření odboru životního prostředí, který vydal souhlas s porážkou, už neplní estetický ani funkční význam. Přeloženo do lidské řeči ale kmeny musí padnout kvůli zajištění bezpečnosti tamních obyvatel a jejich majetku. Ty ohrožovaly při nedávné vichřici. 


Rozhodnutí o kácení stromů vydal odbor životního prostředí na žádost odboru rozvoje města. Týkat se bude celkem 21 kusů břízy bělokoré, latinsky Betula pendula, s obvodem ve výšce 130 centimetrů vyšším, než 80 centimetrů.


Žádost benešovské radnice o kácení dřevin měla ale dvě části. Ve druhé však Benešov neuspěl. Radnice chtěla pokácet i druhou, severní část aleje s 28 kmeny. To ale odbor životního prostředí nedovolil. Jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé porážkou zmiňovaných bříz, ale nařídila státní správa benešovské samosprávě vysázet ve stejné ulici 24 kusů javoru babyky a současně o ně pečovat po dobu dalších pěti let.