Sázava je ale především město, kde se jeho vedení o své obyvatele snaží maximálně postarat.

Mateřská škola

Ve městě jsou dvě mateřské školy. Jedna, která pojme zhruba sto dětí je v těsné blízkosti základní školy a druhou zřídilo město z budovy bývalého městského úřadu. Poté, co se vedení města přestěhovalo na náměstí Voskovce a Wericha, změnilo se první patro budovy v mateřinku pro čtyřiadvacet prcků.

„V druhém nadzemním podlaží jsou čtyři univerzální klubovny pro pěvecké či výtvarné kroužky a v suterénu má sídlo městská policie," uvedl starosta Sázavy Petr Šibrava.

Senioři

Město nezapomíná ani na seniory. Jak uvedl starosta Sázavy, město se v současné době poměrně intenzívně zaměřuje na terénní zdravotní péči. Podepsalo dlouhodobé partnerské smlouvy s obecně prospěšnou společností, která poskytuje asistenční a odlehčovací služby, domácí hospicovou péči a sociální poradenství, a s čerčanským hospicem.

„Kromě toho funguje benešovská pečovatelská služba," poznamenal Petr Šibrava.

Lékaři

Ve městě funguje i celá řada soukromých lékařských praxí. Od pediatra, přes zubaře, praktického lékaře až po gynekologa. Zdá se tedy, že i po této stránce je Sázava soběstačná a zajištěná.

„S pediatrem problém nemáme. Je odtud a je ještě v produktivním věku. Stejně tak je to se dvěma praktickými lékaři. Ale problém nastane, až ukončí svou praxi naši dva zubní lékaři. Blíží se k důchodovému věku a žádná nová krev tu není. Ovšem co vím, tak zubaři jsou celorepublikový problém," zkonstatoval starosta Sázavy.

Co by prý ale město potřebovalo, je neurolog, diabetologická poradna, alespoň jedenkrát v měsíci a dalšího gynekologa.

Děti a sport

Co se týká pohybových aktivit, Petr Šibrava míní, že Sázava je v tomto směru dostatečně vybavená. Sportovci mají k dispozici fotbalové hřiště, atletický stadion s umělým povrchem, děti pak multifunkční dětské hřiště také s umělým povrchem.

„To jsme v polovině června slavnostně otevřeli a bylo financováno z regionálního operačního programu. Další dětské hřiště vzniklo u nově zřízené mateřské školy v bývalé budově městského úřadu," pochlubil se starosta Sázavy.

Zahrádkáři

Město Sázava spustilo v loňském roce projekt s názvem Kompostéry do každé domácnosti, kdy bylo rozdáno devět set těchto nádob. Nejenže se tento program shledal s velkým úspěchem, ale Sázava, co se týká bioodpadu, je bohatě vybavena.