Jeho úkolem je podporovat ty, kteří na území Benešova vyvíjejí občansky prospěšnou činnost. Přitom se ale současně musí jednat o činnost neziskovou.

„Pokud žadatelé splnili podmínky přidělení podpory, pak jim město příspěvek poskytlo,“ uvedl místostarosta Tomáš Podhola.

Připomněl ale, že žadatelé nemusejí dostat příspěvek v částce, o níž si požádali.

Pokud žadatelé chtějí více, než padesát tisíc korun, rozhodují o přidělení zastupitelé, jinak je to v kompetenci radních. O podporu lze žádat každý rok jen do 30. října.

Rada města naposledy rozhodla o přidělení dvanácti tisíc korun Regionálnímu sdružení zdravotně postižených Benešovska. Město peníze poskytlo na úhradu nájemného, platbu za elektřinu a zaplacení provozu telefonu.

Ze sedmnácti tisíc korun se těší také Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jí radní schválili příspěvek, který pomůže při poskytování služeb rané péče pro čtyři klientské rodiny z Benešova.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, která má svoji kancelář ve Vlašimské ulici využije grantový příspěvek pěti tisíc korun na rekondiční aktivity, kompenzační pomůcky a také své provozní náklady.

Pohár ředitele Městských sportovních zařízení Benešov, jak se jmenuje turnaj pořádaný ZŠ Jiráskova v malé kopané může počítat s příspěvkem 10 tisíc korun.

Judistický oddíl SKP podpoří město Benešov po dvoutisícovém příspěvku na činnost ještě částkou deset tisíc korun. Peníze poslouží na úhradu nákladů spojených s účastí a organizací přeborů ČR.