Tato města se proto budou muset spolehnout na výdělek z těžby poškozených stromů či věřit v to, že škody nejsou tak velké. „V obecních lesích Benešova padlo asi 200 kubíků dřeva. Škoda to není katastrofická, ale plno stromů je poškozených, což se následně projeví při prodeji dřeva,“ podotkl správce obecních lesů Jaroslav Krejčí, který se mimo benešovské hvozdy stará ještě o osm území.

Poničené stromy se města chystají vytěžit a následně je chtějí prodat. Na území benešovských lesů kvůli vichřici padlo na 15 procent z roční těžby. Krize to je podle Jaroslava Krejčího hlavně ekonomická a ekologická, uklízet se v lesích bude do jara.Nejvíce stromů v obecních lesích, o které Jaroslav Krejčí pečuje, padlo u Václavic. Důvodem toho je i fakt, že Václavice disponují největší výměrou. „Václavicím vznikla škoda asi 300 kubíků dřeva. Týnec je na tom lépe, tam padlo asi jen 100 kubíků. Ten má ale také znatelně menší lesy,“ dodal Krejčí.

Nejméně škod v benešovském okrese evidují na Voticku. „Obecně se dá říci, že ve městě i v okolí to zničilo několik jednotlivých stromů, ve městě dokonce žádná škoda nevznikla,“ řekl starosta Votic Jiří Slavík.

Votice mají své lesy pojištěné, proto se město důsledků tolik nebojí. Stromy, které vichr poničil, stejně jako jiná města, i Votice vytěží.

Nejhorší situace, co se týče poškozených obecních lesů, panuje na Vlašimsku. Tam se dokonce ohýbaly stromy i v místním zámeckém parku. Celkově v obecních lesích Vlašimi bylo zničeno 1500 kubíků dřeva. Město se proto obrátí na svého pojišťovatele. „Nejdříve začneme těžit stromy, co jsou zlomené, aby na nich nedocházelo ještě k většímu poškození jako je třeba hniloba. Následně budeme likvidovat i ty stromy, které jsou celé vyvrácené,“ podotkl starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

Zákaz vcházení do obecních lesů na Vlašimsku stále trvá. Vlašim je tak jediné město v okrese, které tak nařídilo. Kolem Benešova by měla být situace v lesích v pořádku.