Vlašim

Nejdál jsou ve Vlašimi. Tam už loni v září začali v areálu Základní školy Vorlina stavět novou mateřinku. Na zařízení se dvěma třídami pro celkem padesát dětí získalo město dotaci dvacet milionů korun. Ve Vlašimi loni rodiče umístili do školek sto dětí, ale šestaosmdesát dalších muselo zůstat doma.

„Projekt počítá i s vytvořením centra denní péče s plně vybavenou hlídací místností, počítačovou studovnou pro rodiče dětí a součástí školky bude také zahrada s herními prvky,“ řekl starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že stavba školky v areálu ZŠ Vorlina se jevila jako nejefektivnější, protože záměr umožňoval jednoduché napojení na stávající inženýrské sítě i dostatek prostoru se zahradou a hřištěm.

Týnec

Podobné dilema s umístěním školky řešili už loni také zastupitelé v Týnci nad Sázavou. Na výběr tam měli dokonce ze čtyř možností.

Ve dvou nabízeli za úplatu své prostory soukromí podnikatelé. Další byla přestavba svému účelu už nesloužící školky v Bukovanech nebo výstavba školky vlastní. Bukovanská varianta padla na nedohodě obou radnic. Město pak nakonec dalo přednost před dlouhodobým pronajímáním stavbě vlastního zařízení. To má navíc podobně, jako je tomu ve Vlašimi, výhodnou polohu vedle základní školy, takže rodiče nemusejí vodit případně vozit děti přes půl města a rušné dopravní uzly.

„V současné době se stavba projektuje a na přelomu února a března by ji měl začít projednávat stavební úřad,“ uvedl starosta Týnce Martin Kadrnožka.

V montované stavbě najde místo ve dvou třídách celkem padesát dětí. Na rozdíl od Vlašimi Týnec zatím nemá na akci zajištěné dotační prostředky.

„Pokud splníme podmínky, zkusili bychom i právě otevřenou výzvu z Regionálního operačního programu,“ uvedl starosta s tím, že na financování stavby vydá Týnec z rozpočtu zhruba dva miliony korun a vezme si ještě sedmimiliónový úvěr. „Smluvní cena je 8,6 milionu korun, ale stavbu je dále třeba vybavit nábytkem a pomůckami a dovybavit kuchyň ve stávající mateřské škole. Odtud se do nového zařízení bude dovážet strava,“ upřesnil Kadrnožka.

Připomněl, že v případě, že nenastanou komplikace se stavebním povolením, začnou práce v terénu v první polovině dubna. Děti by do školky stojící u hlavní brány týnecké ZŠ měly přijít už v září.

V nové mateřince vznikne nejen prostor pro 50 dětí, ale najde tam práci také šest lidí. „Čtyři budou učitelky, další dva pak se zařazením pomocného, obslužného personálu,“ dodala ředitelka MŠ Janeta Jandová.

Bystřice

Převis poptávky po místech v mateřské škole před nabídkou volných míst řeší i v Bystřici.

V současné době se do věku vhodného pro umístění v mateřské škole dostávají děti z nového sídliště, jemuž starousedlíci kvůli barevné vizáži neřeknou jinak, než Šmoulov. Domov tam našlo přes sto mladých rodin.

Stávající mateřskou školu město rozšiřovalo v minulém volebním období. Ani to už ale nestačí.

Proto na posledním jednání zastupitelstva zazněl návrh využít pro účely mateřinky ještě někdejší školu stojící mezi oběma náměstími v centru Bystřice.

K tomu ale město potřebuje objekt vyklidit a stavebně upravit. V současné době v něm našlo zázemí Mateřské centrum Kulíšek. To je po zrušení kulturního střediska (KS), organizační složky města, nyní nejvýznamnější nositel kultury v Bystřici. A právě na uvolněné místo po KS, do objektu na Ješutově náměstí, by se měl Kulíšek přestěhovat.

„Tamní prostory se musejí také rekonstruovat,“ uvedl starosta Bystřice Daniel Štěpánek s tím, že město už má souhlas hygieniků, že mateřinku pro až pětadvacet dětí v bývalé škole, bude moci provozovat.

Přestavbu za zhruba milion korun by mělo ze svého rozpočtu zaplatit město.

„Pokud splníme podmínky, požádáme o dotaci. Jestliže na ni nedosáhneme, pokryjeme náklady na přestavbu z rozpočtu,“ vysvětlila místostarostka Olga Mokošová.

Mateřská škola uprostřed města by měla začít svému účelu sloužit, stejně jako v Týnci, od nového školního roku, tedy od září.

„Předpokládáme, že objekt jako mateřskou školu využijeme tři až pět let. Potom se do zrekonstruovaného objektu vrátí Mateřské centrum Kulíšek,“ dodala místostarostka.