Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zajišťuje v rámci dlouhodobého cyklu programů Krok za krokem k nové maturitě přípravné programy Maturita nanečisto, které jsou určeny středním školám s maturitními ročníky a byly zahájeny v roce 2001.
K maturitám nanečisto se každoročně připojuje více než polovina středních škol z Benešovska. Studenti posledních ročníků tuto zkoušku absolvovali na konci března a vyzkoušeli si své znalosti z českého a cizího jazyka a také z volitelného předmětu. K nim patří matematika, občanské základy, základy informační technologie a přírodovědné technické základy.
V těchto dnech studenti obdrželi individuální výsledky Maturity nanečisto 2007 ve formě Protokolu, zároveň získali ředitelé školských zařízení statistiky jednotlivých škol.
„Zkoušek se zúčastníme už poněkolikáté a výsledky našich studentů bývají velice slušné, především v českém a cizím jazyce nebo ve společenských vědách, trošku pokulháváme v matematice,“ ohodnotil ředitel Střední školy ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov Vladimír Černý s tím, že žáci k testu přistupují velice zodpovědně.
„Tento projekt je pro vedení školy cenný v tom, že si ověříme organizaci a jednotliví kantoři mají možnost připravit další žáky, které už státní maturita postihne. Škola tuto zkoušku bere jako generálku na to, co přijde naostro,“ dodal ředitel.
Do programu se každoročně zapojuje také Integrovaná střední škola technická Benešov.
„Máme s tím dobré zkušenosti. Nejenže si studenti otestují znalosti, zároveň je to dobrá příprava pro učitele k blížící se státní maturitě. Hodnocení písemných zkoušek pak ukáže, jak si stojíme v porovnání se srovnatelnými školami. V poslední době jsme měli nejlepší výsledky v českém jazyce,“ říká zástupkyně ředitele Jana Fialová.
Maturit nanečisto se stejně jako jejich předchůdci i v letošním roce zúčastnily tři třídy studentů VOŠ a Střední zemědělské školy Benešov.
„Obecně bych řekla, že výsledky testů jsou o něco horší a neodpovídají známkám studentů. Ti přece jen jsou zvyklí na jiné zkoušení. Pro školu jsou výsledky zpětnou vazbou. Děláme rozbor, na jehož základě vychází, co se musí začlenit do výuky a jaká forma práce se musí změnit, aby výsledky byly lepší. Důležitým prvkem této maturity je fakt, že je skutečně nanečisto, a my nedokážeme žáky přinutit, aby k ní přistupovali jako k vlastní maturitě,“ uvedla ředitelka školy Ivana Dobešová.