Zápisy do mateřských škol se pomalu rozbíhají. S ubývajícím počtem dětí v minulých letech se snižoval i počet školek a škol. Nyní začínají do školek nastupovat »početnější« ročníky, než tomu bylo v několika předešlých letech. Již předem je v řadě míst jasné, že nebudou moci přijmout všechny přihlášené děti. Přednost dostanou ty, které mají v daném místě trvalé bydliště nebo děti v posledním roce před nástupem do školy.
„Musíme odmítnout minimálně dvacet dětí, podotýkám však, že jsou to maminky na mateřské dovolené. Doby, kdy to šlo a dětí bylo málo, jsou pryč, jenže to maminky nemohou pochopit. Každopádně uspokojíme zaměstnané matky a předškoláky. Kapacita školky je sto míst, ta by na Čerčany stačila, ale máme spádové obce. Přestože jsme se před třemi roky rozšířili o třídu, letos bychom ještě jednu další uživili,“ uvedla ředitelka čerčanské mateřinky Eva Kočová.
„Neumím si představit, kolik dětí přijde k zápisu, který je na pořadu tento týden. Loni jsem jich asi pětadvacet nevzala, ale umístění našly v ostatních školkách ve městě,“ sdělila ředitelka benešovské MŠ Čtyřlístek Marie Blahová.
Podle vedoucí odboru školství Hany Jiráskové je kapacita benešovských školek dostačující. „Převisy nám dělají většinou děti rodičů, kteří dojíždějí do Benešova za prací a zde se své ratolesti snaží umístit. Přednost však mají děti z Benešova,“ uvedla Hana Jirásková s tím, že v dohledné době se uvažuje o přestavbě v MŠ Táborská. „Nikoli však z kapacitních důvodů, ale z účelnosti. Měly by vzniknout bezbariérové přístupy pro handicapované děti,“ dodala.
V Bystřici při zápisu uspokojili všechny zájemce, dokonce s malou rezervou. „Díky nedávno dokončené přístavbě jsme už nemuseli odmítnout nikoho. Asi jsme tak o rok, o dva předešli ostatní obce,“ uvedl bystřický starosta Daniel Štěpánek.
Před zápisem jsou naopak v Pyšelích. „Vzhledem k navýšenému počtu zájemců o mateřskou školu nebudeme moc přijmout všechny děti. Postupovat budeme podle odsouhlasených kritérií. Zvýhodněni budou rodiče těch dětí, kteří kritéria splní v době zápisu,“ uvedla ředitelka mateřinky Ilona Kryzánková s tím, že město Pyšely uvažuje o výstavbě nové mateřské školky, která by zdvojnásobila současnou kapacitu. „Už loni jsem musela odmítnout třináct dětí,“ dodala.
Bez problémů lze přesto dát dítě do školky v menších městech a obcích. „Patnáct dětí odejde, šestnáct jsme jich zapsali, volných budeme mít asi 34 míst. Hlásí se k nám i děti, které bydlištěm hraničí s Benešovem, tam zřejmě budou školky plné. Zatím rozhodně nikoho neodmítáme,“ řekla ředitelka MŠ Postupice Mirka Ottlová.