Mateřská škola v Jankově chystá rekonstrukci. Důvod? Kapacita mateřinky v blízké budoucnosti nebude stačit vykrýt žádosti rodičů o zařazení svých ratolestí do školky. Vedení obce, coby zřizovatel MŠ, pružně zareagovalo na dnešní demografický vývoj a s rozšířením předškolního zařízení o jednu třídu by chtělo začít nejpozději v roce 2009.
„V současné době máme naplněnou jednu třídu s povolenou výjimkou. Několik našich dětí chodí i do školky v sousedních Ratměřicích, s nimiž máme dohodu. Dvě třídy určitě naplníme. Nemůžeme si dovolit děti odmítat, mohlo by se nám to vymstít při jejich nástupu do základní školy,“ uvedl jankovský starosta Josef Kocourek.
Současně s přístavbou školky připravují radní rozšíření školní jídelny. „Do konce roku by měl být hotový projekt, z kterého budeme vycházet. Celá akce si vyžádá více než tři miliony korun. Tolik peněz obec nemá. Pokud nedosáhneme na dotaci, o kterou požádáme, chystané rekonstrukce se uskuteční z vlastních prostředků ve dvou etapách. Která z nich bude mít větší prioritu, rozhodne v příštím roce zastupitelstvo,“ dodal starosta.


Nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení řeší i v některých dalších obcích na Benešovsku. Například od září fungují dvě nové třídy v Bystřici, kde v posledních letech museli při zápisu odmítat kolem třiceti dětí. Také ve Vlašimi se chystají jednu z mateřinek rozšířit o třídu.