Výchova k ochraně zvířat učí děti porozumět základním potřebám zvířat a uvědomit si, že lidé by měli se zvířaty zacházet vlídně a respektovat jejich domovy a životní prostředí.

Polytechnická výchova je zaměřena na rozvoj pohybových schopností a manuální šikovnosti dětí.

Zajíc Hryzálek a zdravý životní styl podporuje postoje a návyky dětí, které v budoucnu ovlivní jejich životní styl a duševní pohodu.

Etická výchova je velice důležitá pro správnou socializaci jedince.

Lvíčata, Kubálková Petra, Křížiková Andrea, asist.ped. Šorbová Štěpánka

Třída Lvíčata. Učitelky Petra Kubálková, Andrea Křížková, asistentka pedagoga Štěpánka Šorbová.

Projekt „Tvořit nás baví“ je spolufinancován Evropskou unii. Jedná se o podporu osobnostního tvůrčího potenciálu, rozvíjení talentu dětí a poukázání na to, že v projevu kreativity nejsou kladena žádná omezení. „Naše mateřská škola získala v tomto projektu 549 656 korun,“ uvedla zástupkyně mateřské školky Helena Křiklánová.

V přípravné fázi je projekt ministerstva zemědělství na podporu včelařství. Dětem bude připravena medová snídaně s besedou se včelařem, který děti seznámí se životem pracovité včelky i s jejím výrobním tajemstvím na lahodný med.

Příště si představíme další děti z MŠ v Bystřici. V tištěném vydání Benešovského deníku však již ve středu 19. června 2019!