Pak je to právě on, koho byste mohli nominovat na Cenu Josefa Vavrouška a tím ocenit jeho snahu i zásluhy.
Nominace do soutěže může zaslat kdokoli, stačí nejpozději do 30. dubna vyplnit elektronický formulář na webových stránkách Nadace Partnerství.
„Za třináct let existence Ceny Josefa Vavrouška se v jejích nominacích prolínají nadšení a vytrvalost pro dobrou věc, obětavost i popření pořekadla, že doma není nikdo ekologickým prorokem,“ uvedl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. „Získat tuto cenu je stejně tak prestižní, jako obdržet Cenu Jaroslava Seiferta nebo Cenu Františka Kriegla,“ dodal Kundrata.

Elektronický formulář pro nominaci je k dispozici na webových stránkách Nadace Partnerství: www.nadacepartnerstvi.cz/vavrousek.
Vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 4. června v rezidenci pražského primátora.
V loňském roce byl na Cenu Josefa Vavrouška za Středočeský kraj navržen předseda Ochrany fauny ČR Pavel Křížek. Cenu si nakonec odnesli dva laureáti. První z nich získal in memoriam Ivan Dejmal za svůj celoživotní přínos k ochraně životního prostředí, kterému se věnoval již před rokem 1989 v rámci ekologické komise Charty 77. Byl také jedním z prvních polistopadových ministrů životního prostředí. Druhou pak získal Miroslav Janík, který byl oceněn za ochranu přírody v Bílých Karpatech a stmelování různých zájmových skupin pro ochranu přírodních a kulturních hodnot Valašska.