MAS vyhlásila výzvu k předkládání projektových záměrů na podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro období do roku 2027. „Proti minulému období je administrativní postup výběru projektů odlišný. Podle stanovených kritérií se tentokrát vybírají projektové záměry z programových rámců, které chce region podpořit. Pokud je Programový výbor MAS schválí, budou moci předkladatelé těchto projektových záměrů už přímo žádat o podporu na jejich realizaci,“ připomněla ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví Bohunka Zemanová.

Projekty musí být dokončeny do poloviny roku 2029

Současná výzva je v pořadí už čtvrtá. Ty předešlé MAS vyhlásila v dubnu a částka určená na podporu oblasti dopravy, vzdělávání a hasičů činila 45 437 500 korun. Nejnovější výzva je tentokrát zaměřená na na revitalizaci kulturních památek, muzeí a knihoven. Vylepšit je možné expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická a edukační centra. Peníze, celkově 3 949 993 korun, mohou ale posloužit i při restaurování nebo evidenci fondů. Podpořené projekty přitom musí být dokončeny do poloviny roku 2029. V případě OP TAK se jedná o úplně první výzvu k předkládání projektových záměrů, kterou MAS Posázaví vyhlásila.

„Jejím cílem je posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Programový rámec je zaměřen na pořízení nových technologických a výrobních zařízení a vybavení, mimo jiné na projekty robotizace, automatizace a digitalizace, weby, cloudy, IT infrastrukturu, výpočetní techniku a další,“ připomněla Bohunka Zemanová. Žadatelé si přitom mohou pomoci celkovou částkou 5 950 000 korun. V případě, že se tato částka vyčerpá celá a zájem potrvá, existuje podle MAS možnost získat další prostředky k rozdělení. Dotace může pokrýt polovinu celkových způsobilých výdajů. Realizace projektu musí být ukončena do poloviny roku 2026. Projektové záměry musí předkladatelé doručit Místní akční skupina Posázaví do pátku 13. října.