Zatímco prezident ČR za doprovodu hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery navštívil Kladno a Rakovník, jeho manželka měla samostatný program. V doprovodu Evy Peterové, manželky hejtmana, navštívila Rehabilitační ústav v Kladrubech, kde za výkladu metodologa Jakuba Pětiokého zhlédla práci s klienty na robotických terapeutických zařízeních Lokomat a Ekso, 3D ruku a další moderní rehabilitační pomůcky.

Poté Ivana Zemanová a Eva Peterová zavítaly do Záchranné stanice Českého svazu ochránců přírody Vlašim, kde si prohlédly detašované pracoviště s operačními sály a přechodným ubytováním pro zraněná zvířata. Po společném obědě navštívily ParaZOO Českého svazu ochránců přírody Vlašim, kde mimo jiné mohly nakrmit vydry.