V letošním roce se od srpna do září uskuteční po celé republice celkem 31 nocí pro netopýry, kde se návštěvníci mohou dozvědět mnoho zajímavých informací o životě netopýrů, jejich výzkumu a ochraně.

V pátek 28. srpna od 20 hodin se zájemci sejdou s odborníky na týneckém hradu, kde budou pozorovat netopýry velké v hradní věži. Večerní akce je spojená s promítáním a přednáškou, ukázkou ochočených handicapovaných netopýrů, vycházkou k řece a sledováním létajících hmyzožravců ultrazvukovými detektory.

O den později se budou moci na hradě Šelmberk nedaleko Votic zúčastnit od 20 hodin i jejich odchytu do sítí. Obdobná akce se uskuteční 4. září v Ekocentru Zvoneček ve Vraném nad Vltavou.

„Netopýři jsou velmi zajímavou, ale také velice ohroženou skupinou živočichů, která citlivě reaguje na změny životního prostředí a krajiny. Zvýšené používání chemických látek v zemědělství a lesnictví, které způsobuje otravy a fyziologické poruchy netopýrů, úbytek vhodných loveckých stanovišť a úkrytů v souvislosti s přestavbou a opravami budov, či přímé pronásledování lidmi v důsledku přetrvávání nesmyslných pověr, vedly v minulých desetiletích k výraznému úbytku netopýrů nejen u nás,“ vysvětlila Petra Nová z České společnosti pro ochranu netopýrů při katedře zoologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Pro ochranu létajících savců uzavřely evropské státy před 18 lety dohodu Eurobats.

„Řada druhů netopýrů totiž migruje na kratší či delší vzdálenosti, přičemž překračuje státní hranice, a proto je pro jejich ochranu nutná mezinárodní spolupráce,“ doplnila doktorka přírodních věd z votické ochrany fauny.