K celorepublikové akci Noc s Andersenem se připojí na Benešovsku školy, knihovny, zájmová zařízení i spolky. I přesto, že akce byla v roce 2000 poprvé uspořádaná v knihovně, nyní převažují jako pořádající školy. Je tomu i proto, že mnohdy nemají knihovny zázemí. Školy z Benešovska tak mají program jen pro své žáky.

Zásadním také je, že se v některých městech hlásí mnoho děti. Pořadatelé tak musí vybírat a na některé malé zájemce se nedostane. V sázavské knihovně pořádají tuto čtenářskou událost již po osmé. A vždy je o čtení s přespáním velký zájem. Proto knihovnice přistoupili k netradičnímu přihlašování, formou malého dotazníku. “Na základě testíku vybereme účastníky. Hlásí se nám totiž více dětí, než pro kolik máme místo. Vnímáme to jako spravedlivé řešení,” řekla pracovnice sázavské knihovny s tím, že při akci spolupracují se zdejší školou.

Se školami pořádá Noc s Andersenem také benešovská knihovna. V samotné knihovně se ale celovečerní akce nekoná, a to právě kvůli nedostatku místa. “Pro žáky benešovských škol máme připraveny interaktivní besedy, po nich ale půjdou přespat do svých škol,” prozradila pracovnice benešovské knihovny z oddělení pro děti. Stejnou spolupráci navázala i týnecké knihovna. I děti z Týnce nad Sázavou tak přespí ve škole, na program ale dorazí ve dvou skupinkách přímo do městské knihovny. V závěru večera si budou moci prohlédnout týneckou rotundu, kde pro ně bude připraven doprovodný program.

Jediná vlašimská knihovna pořádá akci s knihami samostatně. A stále se na přespání mohou děti hlásit. Následně pak v pátek od 17 hodin si užijí divadelní představení či předčítání z vybraných knih.

Jelikož v Bílkovicích nemají ani školu, školku či knihovnu, pořádá Noc s Andersenem obec. Je jedinou v okrese, která dětskou událost zaštítila. Letos se přitom uskuteční již čtvrtý ročník. Malí čtenáři, kteří se stále na akci v Bílkovicích mohou hlásit, přespí ve zdejší ubytovně, na programu od 17 hodin bude i tvoření či čtení z knih. Pořadatelky si vezmou na paškál především dva příběhy, a to Povídání o pejskovi a kočičce a Rychlé šípy. Tyto dvě témata jsou totiž hlavním motivem letošního ročníku Noci s Andersenem.

Jen někde si ale děti poví oba příběhy. Pořadatelé téma vybírají podle toho, jak staré děti se na jejich akci hlásí. Kniha od Josefa Čapka je určena menším dětem, i těm předškolním, a Rychlé šípy od Jaroslava Foglara zase těm starším.

Rychlým šípům se budou věnovat třeba v Podblanickém ekocentru. Na akci ochránců přírody se totiž přihlásili hlavně chlapci. I tak se ale mohou děti stále hlásit. “V pátek od 17 hodin se budeme věnovat přímo čtení knih a krátkému promítání. Připraven bude i venkovní program, když to počasí dovolí, inspirován hledáním ježka v kleci a sbíráním bobříků. Přespávat budeme v ekocentru,” řekl Jiří Pavelka z ČSOP Vlašim.

Malí čtenáři se mohou stále hlásit i na akci Vodního a Včelího domu v Hulicích. I zde mají pořadatelé volná místa. Akce začíná v 19 hodin ve Včelím světě, končit bude ve 23 hodin ve Vodním domě. “Ve Včelím světě čeká na děti výtvarná dílnička, čtenářský koutek a hledání prvních indicií. Na trasu za pokladem se mohou zájemci vydat vždy v celou hodinu v 19 hodin, 20 hodin a 21 hodin,” podotkla Kateřina Zemanová z Vodního domu s tím, že ve Vodním domě se budou promítat krátké filmy o přírodě pro děti.

V neposlední řadě se koná čtenářská akce s přespáním také v Pyšelích. Od 18.30 se Rodinné centrum Zajíček promění v místo plné pohádek a příběhů, v každé místnosti se bude číst něco jiného, nejen dva hlavní tituly Noci s Andersenem. Na tuto akci jsou zváni nejen školáci a předškoláci, ale i rodiče, prarodiče.