„Už tenkrát jsme viděli, že tento a podobné projekty mají smysl, proto jsme Dr. Klauna pozvali i k nám do Benešova,“ zavzpomínal.

Terapie smíchem umožňuje dětem zapomenout na trápení v cizím, nemocničním prostředí, což se prokázalo i v praxi. V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov děti proto pravidelně navštěvují klauni z neziskové organizace Chance 4 Children. „Na dětské oddělení dochází Dr, Klaun každý týden podle možností dětského oddělení,“ doplnil Petr Ballek.

Tým Dr. Klauna tvoří profesionálně vycvičení klauni, kteří prošli odbornou přípravou a tréninkem zaměřeným na empatii a improvizaci. Jejich převedení do reálného prostředí pak dětem usnadňuje jejich náročný pobyt v nemocnici.

Podle zakladatele organizace Chance 4 Children Manfreda Frankeho se zábavné programy staly nedílnou součástí psychologicko-sociální péče o mladé pacienty ve vybraných nemocnicích.