Kvůli nim měli pracovníci benešovského Centra adiktologických služeb Magdalena práce nad hlavu.

„Opiová sezóna je pro nás jedním z nejnáročnějších období. Projevuje se především v chování a přístupu klientů k nám,“ potvrdila Ilona Kuncová, terénní pracovnice. „Naštěstí už u nás pomalu končí,“ dodala.

Jedna ze služeb, které Magdalena nabízí, se řídí principem tzv. harm reduction, neboli snižování poškození drogami u osob, jež drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

„Uživatelé nám odevzdají použité stříkačky k likvidaci a my jim je vyměníme za nový injekční materiál,“ popsala službu centra Michaela Hamáčková, koordinátorka terénního programu. „V terénu i u nás v zázemí jsme v letošním roce vyměnili již 12 750 kusů injekčních stříkaček,“ doplnila.

Díky této možnosti je minimalizováno sdílení injekčních jehel a šíření infekčních nemocí. „Tento program má velký význam pro veřejnost, uživatelé injekční stříkačky raději vymění u nás, než aby je odhodili někde v parku, na sídlišti či dokonce dětském pískovišti,“ pokračovala koordinátorka.
„Volně pohozené stříkačky na Benešovsku nacházíme spíše v odlehlých částech města. Procentuálně je to asi jedno procento z vyměněných stříkaček,“ uvedla Kuncová.

HANA DITTRICHOVÁ