Vyzývá je k tomu program Ministerstva kultury s názvem Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. „Minimální podíl vlastníka je pětina nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku činí 50 tisíc korun,“ uvedla Jana Chocholoušková z památkové péče Městského úřadu Benešov.

Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Do programu nelze zařadit ani akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav způsobil sám vlastník tím, že úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. „Na příspěvek není právní nárok. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů,“ dodala Jana Chocholoušková. Projekt je vyhlášený pro letošní rok a realizace musí být zahájena a také ukončena v roce 2018.
 
Zdeněk Kellner