Nyní se do případu vložil i jejich právník. A ten odboru výstavby a územního plánování potažmo Městskému úřadu v Benešově navrhuje, aby při přezkumu zrušil rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením z loňského září.

„V případě, že stavební úřad nebude tímto způsobem postupovat, protože ze zákona nemůže, navrhujeme, aby byl podnět postoupen nadřízenému správnímu orgánu, krajskému úřadu,“ píše zplnomocněný advokát Roman Rácz, který za žadatele, jímž je další obyvatel domu, Marian Voksa, žádá o pozastavení vykonatelnosti rozhodnutí.

„Máme za prokázané, že realizací stavby v rozporu s územním rozhodnutím, hrozí závažná újma stavebníkovi i veřejnému zájmu,“ připomíná.

Podle Jana Horáčka, technického ředitele Pinko, je stavba v souladu se všemi předpisy, územním rozhodnutím a stavebním povolením. „Jakkoli stavba budí dojem mohutnosti, je to způsobeno její rozestavěností,“ řekl a připomněl, že sklad ochrání obyvatele z okolí od hluku z přilehlé silnice.