„Jiří Frischmann, hospodář Mysliveckého sdružení Pecerady, na jehož honitbě k události došlo, podepsal prohlášení, že se na uvedeném poli v ten den nestřílelo a lovci tudy pouze procházeli,“ uvedla Marie Štěpničková, pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu Benešov. Pro ni je tedy celý případ uzavřený.

Z tohoto pohledu je skončený i pro MS Pecerady. A to přes to, že Jan Staněk, předseda Okresního mysliveckého spolku Benešov uvedl, že podle jeho zjištění myslivci v Bukovanech takové způsoby lovu praktikují. V očích peceradských nimrodů je proto Staněk zrádcem, který nemá mezi nimi co dělat. A požadují jeho odstoupení z funkce. Postavila se za něj však benešovská myslivecká rada.

Peceradské MS se ale s takovým soudem nesmířilo a dál požaduje Staňkovu hlavu. Na svého předsedu proto poslalo stížnost myslivecké radě do Prahy. Ta, i když to není běžné, Staňkovo vyloučení projedná.

Jan Staněk se nyní k celé věci nechce vyjadřovat.

Myslivecké sdružení Pecerady podalo stížnost na předsedu OMS Benešov k ČMMJ a požaduje jeho odvolání z funkce.