„Pozemek byl jako původní církevní majetek v roce 1948 státem vyvlastněn. Teprve v roce 1997 se vyjasnilo, že pozemek je ve vlastnictví Okresního úřadu v Benešově,“ vysvětlil Andrej Bančanský, referent vztahů k veřejnosti převod provedený z důvodu veřejného zájmu.

Před osmnácti lety se Okresní úřad pokusil pozemek s hřištěm převést bezplatně na obec, avšak Ministerstvo životního prostředí tehdy smlouvu neschválilo. Jeho záměrem bylo ponechat pozemek ve Fondu zvláště chráněných území pro potřeby Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník.

Následně došlo na základě zvláštního zákona k převodu pozemku na Agenturu pro ochrany přírody a krajiny ČR. A ta ho pak převedla do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek se nachází v zastavěném území obce a pro činnost Agentury neměl význam.

Samotný převod dlouho blokovaly církevní restituce. Přitom už tehdy pozemek Louňovice užívaly na základě smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí lhůty pro uplatnění restitučního nároku u soudu připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převod, pro který musel získat souhlas ministerstva životního prostředí.

Městys na pozemku instaloval nové herní prvky – houpačky či prolézačky z vrbového proutí. Rovněž na něm vysadil pamětní lípu ke stému výročí vzniku Československé republiky.