Posuzovat se bude především kvalita, vazba na region, a také šetrnost k životnímu prostředí. Značka zastřešuje lokální producenty výrobků, poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb. Největší výhodou pro vlastníky certifikátu je možnost společné propagace v regionu a navázání vzájemné spolupráce.

Certifikát značky regionální produkt získaly již přes tři desítky výrobků a služeb. O značku mohou požádat velké i malé firmy, živnostníci a dokonce i fyzické osoby nepodnikající na území působnosti MAS Blaník a Posázaví. Je však nezbytné, aby tu měl původ výrobek či služba. Jedná se přibližně o oblast mezi Jílovým u Prahy a Želivkou a Stříbrnou Skalicí a Miličínem.